Hotline
+905491901030

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Ana Sayfa / Eğitimler / Eğitim Detay

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir.

Satın Al

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

Aile Danışmanlığı Nedir? Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir. Aile, soyut bir kavram ancak kendi başına bütüncül ve canlı bir kurumdur. Sağlıklı ve fonksiyonel olan aile ve o ailede yetişen, yaşayan fert hangi toplumda olursa olsun kolaylıkla çevresine uyum sağlar. Aile Danışmanlığının İşlevi Ailenin de, her canlı gibi farklı işlevleri yerine getiren farklı organları, duyuları ve kendi ruhu vardır. Bu işlevsellikler arasında bütünlüğü korumak, günümüzde giderek güçleşmiştir. Ailenin kendi güç kaynaklarını geliştirmesi – işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler. Aile Danışmanlığı Eğitiminde Amaç Toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak, aileyi oluşturan bireylerin problemlerini, ana kaynağına inerek, bilimsel, kültürel ve psikolojik yönlerini araştırmak, bu problemleri ortadan kaldıracak donanıma sahip kişilerin yetiştirilmesini sağlamak amacını taşımaktadır. Aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi, tüm aileyi etkileyen ölüm, kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması vb. yaşantılarda aile bireylerinin bunlarla baş edebilmesinde gerekli profesyonel desteği sağlayacak meslek elemanı yetiştirmektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amaç, ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır. Aile üyelerinden herhangi birinin yaşadığı sorunun etkisi tüm aileyi kapsar ve çözüm sürecinde ailenin tümü belirleyici bir rol taşır. İlişkiler açısından sorunları olan insanların, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında, çocuklarla ve aile ile ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olur. Eşlerin arasındaki sorunların çocuğu etkilemesi veya çocuğun yaşadığı fiziksel, psikolojik, eğitim sorunlarının aile içi dinamikleri etkilemesi kaçılmazdır. Yaşanan bu sorunların çözümünde aile bireylerine psikolojik destek vermek, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile bireylerini birbirlerine duyarlı olmalarını sağlamak aile danışmanlığının amaçlarını oluşturmaktadır. Açılacak olan 300 saatlik teorik eğitim, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyondan oluşan toplam 450 saatlik aile danışmanlığı sertifika programının amacı ülkemizin değişik illerinde aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu “aile danışmanı” yetiştirmektir. KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile Danışmanlığı Yönetmeliği Resmi gazetenin 4 Eylül 2012 tarihli sayısında yayımlandı. Bu eğitime başvurabilecek meslek grupları Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Tıp ve Sosyoloji Mezunlarıdır. Bu bölümlerden mezun olanlara aile danışmanı olma yolunu açan yönetmeliğe göre toplamda 450 saatlik eğitim süresi yönetmelikle belirlenmiştir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji ve aile danışmanlığı alanlarından birinde yüksek lisans/doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile tıp fakültelerinin çocuk psikiyatrisi ve psikiyatri alanında ihtisas yapmış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan Merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI NE İŞE YARAYACAK? KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞMA İMKÂNI: 2017 yılına kadar 30 bin aile danışmanı alınacağı açıklanmıştır. Kamuya alınacak aile danışanlarının alımlarında adaylardan üniversitelerin yürüttüğü Aile Danışmanlığı Eğitimi sertifikasını almış olması koşulu aranacak. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nce alt yapısı tamamlanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile aile hekimliği uygulamasına benzer bir yapıda vatandaşlara “hane” odaklı sosyal danışmanlık sağlanacak. Bu kapsamda ilk pilot uygulama Kırıkkale ve Karabük’te hayata geçirildi. Üniversitelerden eğitim alan yaklaşık 400 danışman, durumu “riskli” olarak belirlenen ailelerle görüşmeye başladı. Uygulamanın yakın bir gelecekte yurt geneline binlerce aile danışmanına ihtiyaç duyulacaktır. Öte yandan sosyal hizmet ilkesi gereğince Belediyeler aile danışmanlarını bünyelerinde bulunduracakları beklenmektedir.

MEMURLARA BAŞKA KURUMA GEÇİŞ İMKÂNI: Halen herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olan memurlar da bu sertifikayı almayı tercih edebilir. Çünkü aile Danışmanlığı Sertifikasını alan kamu görevlileri ilgili birimlere geçiş için başvurulabilme şansına sahip olabilecekler.

ÖZEL AİLE DANIŞMA MERKEZİ AÇMA İMKANI: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılarak Resmi Gazetede yayımlan yönetmeliğe göre, Bir sekreter, bir hizmet yetkilisi ve bir aile danışmanı ile özel büro açmak mümkün olacak. Bu bürolar özel hizmet verebildiği gibi devlette anlaşmalı özel danışma bürolarından gerektiğinde hizmet satın alabilecek.

EĞİTİM İÇERİĞİ: Aile Danışmanlığına Giriş ve Temel Kavramlar – Bir sistem olarak aile – Aile sistemi – Aile organizasyonu ve fonksiyonellik – Patolojik aile yapısı – Aile yaşam döngüsü Ailede Yetişkin Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım – Psikotik bozukluklar – Anksiyete bozuklukları – Depresyon ve duygudurum bozuklukları – Yeme bozuklukları – Kişilik bozuklukları – Somatoform bozukluklar Ailede Çocuk-Ergen Psikopatolojisi ve Aileye Yaklaşım Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Aileye Yaklaşım Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ve Aileye Yaklaşım Aile Danışmanlığı Kuramları – Yapısal aile terapisi – Aile sistemleri terapisi – Stratejik aile terapisi – Yaşantısal – insancıl aile terapisi – Psikodinamik aile terapisi – Bilişsel davranışçı aile terapisi Aile Danışmanlığı Süreci – Ailenin karşılanması – Terapötik sürecin Yapılandırılması – Terapötik Süreç – Müdahaleler – Aile Danışma sürecinde yapılan hatalar – Aile danışmasının rol ve fonksiyonu – Aile danışmasında etik ilkeler Çiftlerde ve Ailelerde Cinsel Sorunlar ve Evliliğe etkileri – Cinsellik kavramı ve cinselliğin konuşulması – Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları – Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler – Kadınlarda görülen cinsel problemler – Erkeklerde görülen cinsel problemler – Gebelik ve Menopozda Cinsel Yaşam – Yaşlılık ve Andropozda Cinsel Yaşam Çiftler Arasında Yaşanan Temel Sorunlar – İletişim – Kültür – Çatışma – Eşlerin birbirlerinin akrabaları ile ilişkileri – Cinsiyete özgü genellemeler – Sağlık konuları Aile Danışmanlığında Özel Konular – Boşanma süreci – Özel durumlarda (Boşanma, ölüm, hastalık gibi) çocuklara yaklaşım – Duygusal ve davranışsal sorunlarda çocuklara yaklaşım – Çocukların evden ayrılması – Çocukta Okul Sorunları – Ergenlik Sorunları – Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Aileler – Aile içi şiddet – Çocuk istismarı ve ihmali – Arabuluculuk – Aldatma Psikolojisi Aile Sağlığı – Kronik hastalıkların aileye etkileri Hukuki Boyutuyla Aile Sorunları ve Müdahaleleri – Aile mahkemeleri ve işleyişi – Genel olarak hukuki boyutuyla nişanlanma ve evlenme süreci – Evlenmede eşlerin hak ve yükümlülükleri – Evlilik süresince edinilen malların tabi olduğu hukuki rejim – Aile içi şiddet ve korunma yolları – Boşanmaya neden olan hukuki sebepler – Boşanmanın hukuki sonuçları: Nafaka, çocukların velayeti vb.

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir.

image
Eğitmen

Kayıtlar 31/Oct/2024
Canlı Chat Etkin
Satın Al

Sizi Aramamızı İster misiniz?

Başvuru formunu doldurun eğitimler ile ilgili bilgi vermek için kısa sürede size ulaşalım.